Ειδοποίηση χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας – Ιούνιος 2024

Αυτή είναι η πιο πρόσφατη έκδοση της Ειδοποίησης χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας , ενός μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου που σας ενημερώνει σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τις πρωτοβουλίες που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα. Η παρούσα έκδοση σάς υποδεικνύει πώς να υποβάλετε αίτηση χρηματοδότησης για έργα αποκατάστασης της θάλασσας και των υδάτων, προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και για έργα ανακαίνισης με πρωτοβουλία των πολιτών, και περιλαμβάνει δέσμη εργαλείων για την ανάπτυξη και την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών. Διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί για να μάθετε πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτές τις πρωτοβουλίες!

  1. «Ορίζων Ευρώπη» – Τρεις νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τα ύδατα και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε τρεις νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ερευνητικών έργων όσον αφορά την αποστολή για την αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων μας και την αποστολή για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή έως το 2030. Για τις εν λόγω προσκλήσεις υποβολής προτάσεων διατίθεται από την ΕΕ συνολική χρηματοδότηση ύψους άνω των 230 εκατ. ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις τρεις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων είναι διαθέσιμες εδώ.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 18 Σεπτεμβρίου 2024

  1. Υπηρεσία υποστήριξης έργων ανακαίνισης με πρωτοβουλία των πολιτών – Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Αναζητάτε τρόπους ενδυνάμωσης των ατόμων και των κοινοτήτων με έργα ενεργειακής ανακαίνισης;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε νέα πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη στήριξη της ανάπτυξης έργων ανακαίνισης με πρωτοβουλία των πολιτών, με συνολικό προϋπολογισμό 7,5 εκατ. ευρώ. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει ως στόχο να βοηθήσει τις κοινότητες ανανεώσιμης ενέργειας να ξεπεράσουν τα οικονομικά, νομικά και τεχνικά εμπόδια και να αυξήσει τη ζήτηση για ανακαινίσεις οικιστικών κτιρίων που συμμορφώνονται με τις ενωσιακές προτεραιότητες για την ενέργεια και το κλίμα.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση υποβολής προσφορών εδώ και να υποβάλετε προσφορά έως τις 4 Σεπτεμβρίου.

  1. Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης του 2025

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε πρόσφατα νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του κύκλου του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) για το 2025, με στόχο την παροχή τεχνικής υποστήριξης στα κράτη μέλη για τον σχεδιασμό ή την υλοποίηση μεταρρυθμιστικών έργων το 2025. Τα θέματα καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων, μεταξύ των οποίων η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, η δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση, το επιχειρηματικό περιβάλλον, η υγεία, οι δεξιότητες και η εκπαίδευση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι διαθέσιμες εδώ.

Μπορείτε να υποβάλετε προσφορά έως τις31 Οκτωβρίου 2024.

  1. Δέσμη εργαλείων για τις αγροτικές περιοχές – οδηγός για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και στήριξης των αγροτικών περιοχών

Προέρχεστε από κάποια αγροτική περιοχή και αναζητάτε ευκαιρίες χρηματοδότησης και στήριξης για την προώθηση της ανάπτυξης και της αναζωογόνησης των αγροτικών περιοχών και κοινοτήτων;

Η Δέσμη εργαλείων για τις αγροτικές περιοχές είναι ένας ολοκληρωμένος οδηγός που έχει ως στόχο να βοηθήσει τις αυτοδιοικητικές αρχές, τους θεσμικούς φορείς, τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες να εντοπίσουν και να αξιοποιήσουν τις υφιστάμενες ευκαιρίες ενωσιακής χρηματοδότησης, να αναδείξουν τις βέλτιστες πρακτικές για αποτελεσματικές προσεγγίσεις που αποτελούν πηγή έμπνευσης και να προσφέρουν πρακτικές κατευθύνσεις και γνώσεις μέσω της ανταλλαγής χρήσιμων εγγράφων, εκθέσεων και εγχειριδίων.

Για περισσότερες διευκρινίσεις

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα μας «Πράσινη συμφωνία» στην ηλ. δ/νση[email protected], η οποία με μεγάλη χαρά θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει.

Εάν χάσατε την Ειδοποίηση χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας του περασμένου μήνα, μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Η γραμματεία της εκστρατείας «Πράσινη Συμφωνία και τοπική δράση»