Menu

A+ A A-

Στήριξη για την τοπική ανάπτυξη στην Ήπειρο

Μέχρι τις 9 Ιουνίου μπορούν να υποβάλουν προτάσεις οι δήμοι της Περιφέρειας Ηπείρου μέσω του LEADER για την εξυπηρέτηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.
 
Υποδράση 19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας όπως ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού, συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια. Μικρής κλίμακας έργα που αφορούν στη βελτίωση ή/και επέκταση δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς. Ενδεικτικά: έργα με σκοπό την εξασφάλιση της επάρκειας πόσιμου νερού σε περιοχές με μεγάλο πληθυσμό ή αυξημένη ζήτηση κατά την τουριστική περίοδο, έργα διασφάλισης της ποιότητας του νερού που προορίζεται για πόσιμο νερό σε περιοχές με προβλήματα ποιότητας, αντικατάσταση υφιστάμενων παλαιών υποδομών ύδρευσης, αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε αντλιοστάσια (ή μέρος αυτού), κλπ.
 
Υποδράση 19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών - συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου, μύλοι, γεφύρια κλπ. Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών πολιτισμού, πολυλειτουργικών ψυχαγωγικών υποδομών, καθώς και των σχετικών υποδομών (μουσεία, εκθετήρια, αρχεία, βιβλιοθήκες, καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κέντρα ή χώροι, θέατρα, λυρικές σκηνές, αίθουσες συναυλιών, άλλοι οργανισμοί στον τομέα του ζωντανού θεάματος, ιδρύματα κινηματογραφικής κληρονομιάς και άλλες παρόμοιες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές υποδομές). Μελέτες και επενδύσεις, που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Ενδεικτικά: • Υλική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών της πολιτιστικής κληρονομιάς, κινητής ή ακίνητης, των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων, των ιστορικών χώρων και κτιρίων (γεφύρια, νερόμυλοι, βρύσες, πηγάδια, κλπ.) • Φυσική κληρονομιά που συνδέεται με την πολιτιστική κληρονομιά ή αναγνωρίζεται επισήμως ως πολιτιστική ή φυσική κληρονομιά από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές (αναπλάσεις τοπίων, αποκατάσταση υποβαθμισμένων τοπίων και υδατικών συστημάτων κλπ.) • Σύνταξη ή σύνθεση, επεξεργασία, παραγωγή, διανομή, ψηφιοποίηση και έκδοση μουσικών και λογοτεχνικών έργων που συνδέονται με άμεσο τρόπο με την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεων. • Άυλη κληρονομιά οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένων των εθίμων και της χειροτεχνίας της λαϊκής παράδοσης. • Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, όπως δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης, διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης, προμήθεια χορευτικών στολών και μουσικών οργάνων.
 
Υποδράση 19.2.5.1 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Μελέτη και κατασκευή ή μόνο κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση με υποχρεωτική την ασφαλτοτσιμεντόστρωση, με παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κλπ.) Έργα που υλοποιούνται σε εκτός σχεδίου περιοχές και αφορούν σύνδεση της γεωργικής γης ή κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης με υφιστάμενες μεταποιητικές μονάδες (τουλάχιστον μίας) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος, παράλληλα με την εξυπηρέτηση του συνόλου των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
 
Σε ποιους απευθύνεται
ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τουςΦορείς Δημοσίου ΤομέαΙδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.
Share

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα LIFE
 2. Προσκλήσεις 22 εκ ευρώ από το Συνδέοντας την Ευρώπη
 3. Πρόσκληση 14 εκ ευρώ από το ERASMUS+
 4. Χρηματοδότηση 25 εκ από τον Ορίζοντα 2020
 5. Πρόσκληση 10 εκ ευρώ από το EaSI
 6. Πρόγραμμα Ενεργειακής Απόδοσης στο Δήμο Πρεσπών
 7. Πρόσκληση 4 εκ για τα δικαιώματα του παιδιού
 8. Χιωτάκης: Να πως θα χρηματοδοτηθούν οι πράσινες πόλεις
 9. Δημοσιεύθηκαν οι προτεραιότητες του «Ευρώπη για τους Πολίτες» 2018
 10. Εκδήλωση ενημερώσης για το Life
 11. Βγήκε η πρόσκληση για τις Παιδικές Χαρές
 12. Εγκρίθηκαν 35,4 εκατομμύρια ευρώ για Αλιμο, Καλλιθέα, Φάληρο
 13. 1,5 εκ ευρώ χρηματοδότηση για να μπει στο Blockchain η Αυτοδιοίκηση
 14. ENERFUND – Εργαλείο χρηματοδότησης ανακαίνισης κτιρίων
 15. 110 εκατ. ευρώ στους ΟΤΑ για μηχανήματα έργου και συντήρηση σχολικών κτιρίων
 16. Χρηµατοδότηση ΟΤΑ για τις κατασκηνώσεις
 17. Παρουσίαση προγράμματος HELIOS για την κοινωνική ένταξη προσφύγων και μεταναστών
 18. 916 εκατ. ευρώ για έργα διαχείρισης λυμάτων
 19. 37,4 εκ ευρώ για αθλητικές δραστηριότητες
 20. 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια σε αστικές επενδύσεις για το κλίμα