Επιτροπή για τα προβλήματα ελέγχου των ΟΤΑ

ypes2

Στη συγκρότηση Επιτροπής για την αντιμετώπιση προβλημάτων που
προκύπτουν κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου, επί των δαπανών των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών με απόφαση του Υπουργού κ. Αντώνιου Μανιτάκη.
Η Επιτροπή, αποτελείται από τους:
α) Βασιλική Αμαργιανού, Γενική Συντονίστρια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως
πρόεδρο, αναπληρούμενη από την Ιωάννα Αντωνογιαννάκη, Γενική Συντονίστρια του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
β) Κωνσταντίνο Χαραλαμπίδη, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο
Εσωτερικών,
γ) Θεόδωρο Οικονόμου, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, αναπληρούμενο από την Αρετή
Μπελιά, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, του ιδίου Υπουργείου, όταν κωλύεται ή απουσιάζει,
δ) Αρετή Μπελιά, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, αναπληρούμενη από την Βασιλική Σκαραμαγκά, Προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ίδιας Διεύθυνσης, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, καθώς και στην περίπτωση που αυτή αναπληρώνει τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και
ε) Απόστολο Κοιμήση, Δήμαρχο Αμφιλοχίας και Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ως εκπρόσωπο αυτής, αναπληρούμενο από τον Παναγιώτη Ζυγούρη, Νομικό Σύμβουλο της Κ.Ε.Δ.Ε.
Έργο της Επιτροπής είναι η αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν
κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου των δαπανών των Ο.Τ.Α. πρώτου
βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Για την άσκηση του έργου της, η Επιτροπή είναι δυνατό να ζητά τη διατύπωση εισηγήσεων, καθώς και την παροχή οποιουδήποτε στοιχείου κρίνεται απαραίτητο, από κάθε αρμόδιο φορέα ή υπηρεσία.
Την Επιτροπή υποστηρίζουν γραμματειακά οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης
Οικονομικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών:
α) Κωνσταντίνος Ζαφειρίου, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Γ΄,
αναπληρούμενος από την Ευθυμία Μαμούρη, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Δ΄ και
β) Γεώργιος Στεφανάκης, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Γ΄,
αναπληρούμενος από την Αικατερίνη Ντονά, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Δ΄.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε η Επιτροπή θα ολοκληρώσει τις εργασίες της 31 Δεκεμβρίου 2012._